Milieu & veiligheid

Veiligheid gaat voor alles. Net zoals we volop aandacht hebben voor de wereld om ons heen.

Veiligheid: CE-specialisten
Onze eigen CE-keurmeesters zien voortdurend toe op het waarborgen van veilige machines. Iedere machine die onze fabriek verlaat, is dan ook CE-gecertificeerd.

Veiligheid op de werkvloer
Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. We willen dus dat zij met pleizer, maar ook veilig hun werk kunnen doen. (Veiligheids)kleding, deugdelijke materialen, goede afzuiging en luchtbehandeling, strikte regels voor het omgaan met gevaarlijke stoffen – in alle denkbare opzichten werken we dag in, dag uit aan een optimale werkomgeving.

Milieubeleid (MVO)
We hebben oog voor de wereld van morgen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk werken met hoogwaardige, duurzame materialen. Met die materialen gaan we zuinig om en waar een oplossing schoner of milieuvriendelijker kan, laten we niet na die optie helemaal uit te diepen. Verder zijn de machines die we produceren, aan het einde van hun levensduur vrijwel compleet recyclebaar.

 

Prettig werken en prettig leven gaan uitstekend hand-in-hand