Milieu/ Veiligheid

Zowel milieu als veiligheid zijn vaste aandachtspunten
Wij vinden het niet meer dan normaal dat er weloverwogen wordt omgesprongen met materialen en afval. Duurzaam ondernemen is voor nu en voor de toekomst belangrijk. Daarnaast zijn we zuinig op onze werknemers.

Veiligheid op de werkvloer
We zijn ons erg bewust van de gevaren die het werken met deze machines met zich meebrengt en doen er daarom alles aan om onze vakmannen zo veilig mogelijk hun werkzaamheden uit te laten voeren. We hebben een geavanceerd ventilatiesysteem geïnstalleerd met zowel punt- als centraalafzuiging. Met name is de lasafdeling wordt intensief gefilterd. Daarnaast wordt er gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overdrukhelmen, veiligheidsbril en orthopedische veiligheidsschoenen.

Het is in ieders belang.